Hot Pot 火鍋, Gui Zhou 贵洲 2003

meal setting
Picture 031


© Hisun Wong 2013