Gui Zhou 贵洲

guizhou woman and kid
Picture 010


© Hisun Wong 2013