Gui Zhou 贵洲 2003

guizhou-Rural-2003-30
Picture 006


© Hisun Wong 2013